Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha - Assassin Glory (2018)

Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha - Assassin Glory (2018)
Tên phim
Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha
Tiếng anh
Assassin Glory
Đạo diễn
Đang cập nhật
Quốc gia
Chất lượng
Phát hành
2018

Like & Share

Giới thiệu phim

Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha, Assassin Glory Kinh Kha phim thể hiện nửa đời trước của Kinh Kha, trước khi hành thích tần vương

\r\n

Bình luận

Phim liên quan