Người Trong Giang Hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng - Young and Dangerous 4 (1997)

Tên phim
Người Trong Giang Hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng
Tiếng anh
Young and Dangerous 4
Đạo diễn
Quốc gia
Chất lượng
Phát hành
1997

Like & Share

Giới thiệu phim

Người Trong Giang Hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng, Young and Dangerous 4 Băng Hồng Hưng không có người lãnh đạo nên 12 xếp sòng của băng Hồng Hưng đã cử Trần Hạo Nam sang Thái Lan mời Tưởng Thiên Dưỡng em trai của Tưởng Thiên Sinh về lãnh đạo băng nhóm, lúc này băng Đông Tinh liên tục quấy rối địa bàn của Hồng Hưng và giết xếp sòng khu Thiên Môn nên Hồng Hưng cần kiếm người thay thế vị trí gấp. Gà Rừng và Mập được đề cử quản lý địa bàn này, tên Mập đã bắt tay với thành viên của băng Đông Anh để ám hại Gà Rừng. Các ông chủ của băng đảng Hưng Hing, Tian Sang, đã qua đời. Hồ Nam và Hòn Bún tìm Sangs em trai, Yang để lãnh đạo băng đảng. Trong khi đó, Hòn Bún nhận được tin rằng em trai của mình, một lãnh đạo của băng đảng Tuen Mun đã được assasinated. Họ đi du lịch đến Hồng Kông để giải quyết vấn đề này.

Bình luận

Phim liên quan