Kỳ Đà Cản Mũi - Blockers (2018)

Kỳ Đà Cản Mũi - Blockers (2018)
Tên phim
Kỳ Đà Cản Mũi
Tiếng anh
Blockers
Đạo diễn
Chất lượng
Phát hành
2018

Like & Share

Giới thiệu phim

Kỳ Đà Cản Mũi, Blockers xoay quanh ba vị phụ huynh (Hunter, Lisa và Mitchell), những người đang cố gắng ngăn cản việc con gái của mình nếm trái cấm trong buổi Prom ở trường...

\r\n

Bình luận

Phim liên quan