Khi Chỗ Ấy Mọc Răng - Teeth (2007)

Tên phim
Khi Chỗ Ấy Mọc Răng
Tiếng anh
Teeth
Đạo diễn
Chất lượng
Phát hành
2007

Like & Share

Giới thiệu phim

Khi Chỗ Ấy Mọc Răng, Teeth Dawn rất hạnh phúc với những công tác xã hội mà mình đang thực hiện. Sống lành mạnh, nói không với sex! Tuy nhiên Dawn không hề biết, đó chỉ là cái cớ để cô biện minh cho hiểm họa tiềm tàn trong cơ thể. Đến một ngày nọ, khi cô phải lòng với một nam sinh mới,Dawn bắt đầu đấu tranh nội tâm để đi theo con đường mình đã thề thốt hoặc...nổi loạn như bao ai khác từng làm.

Bình luận

Phim liên quan