Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng - The Unity Of Heroes (2018)

Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng - The Unity Of Heroes (2018)
Tên phim
Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng
Tiếng anh
The Unity Of Heroes
Đạo diễn
Quốc gia
Chất lượng
Phát hành
2018

Like & Share

Giới thiệu phim

Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng, The Unity Of Heroes Nhờ vô tình cứu 1 người mắc bệnh lạ, Hoàng Phi Hồng phát hiện người Tây đang lấy người làm thí nghiệm. Không để điều này tiếp tục xảy ra, Phi Hồng bước vào cuộc ngăn chặn mưu đồ thâm độc này.

\r\n

TAGS

Bình luận

Phim liên quan