Yoo Ji Tae

Chó Điên - Mad Dog (2017)Bản Đẹp16/16
16 Tập2017
Cứu Thế  - Healer (2015)Bản Đẹp20/20
20 tập2015
Người Vợ Tuyệt Vời  - A Good Wife (2016)Bản Đẹp15/16