Thanh Thức

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)Bản Đẹp35/35
Phiêu Bạt Giữa Cuộc Đời (2014)Bản Đẹp33/33
Giá Phải Trả (2015)Bản Đẹp35/35
35 tập2015
Khi Em Đã Lớn (2015)Bản Đẹp30/30
30 tập2015
Nghiêng Nghiêng Dòng Nước (2015)Bản Đẹp37/37
Con Dâu (2015)Bản Đẹp34/34
34 tập2015
Chuyện Của Ren (2016)Bản Đẹp32/32
32 tập2016