Shim Hyung Tak

Người Bày Bàn - Man Who Sets the Table (2017)Bản Đẹp32/50
Cô Nàng Ngổ Ngáo - My Sassy Girl (2017)Bản Đẹp32/32
Thực Thần 1 - Lets Eat 1 (2014)Bản Đẹp16/16