Lee Seung Gi

Hoa Du Ký - A Korean Odyssey (2017)Bản Đẹp02/16
Chuyện Tình Ngang Trái - The King 2 Hearts (2012)Bản Đẹp20/20