Lê Phương

Sông Phố Nhà Ghe - Today Tv (2015)Bản Đẹp02/35
Giông Tố Cuộc Đời (2015)Bản Đẹp31/31
Mắt Lụa (2015)Bản Đẹp37/37
37 tập2015
Khúc Tương Tư (2015)Bản Đẹp30/30
30 tập2015
Nhà Chung (2015)Bản Đẹp35/36
36 tập2015
Nghiêng Nghiêng Dòng Nước (2015)Bản Đẹp37/37
Nắng Sớm Mưa Chiều (2015)Bản Đẹp32/32