Kim Gang-Hyun

Trưởng Phòng Kim - Chief Kim (2017)Bản Đẹp20/20