Jung Eun Ji

Bất Khả Xâm Phạm - Untouchable (2017)Bản Đẹp10/20
Lời Hồi Đáp 1997 - Reply 1997 (2012)Bản Đẹp16/16
Vũ Điệu Tuổi Trẻ  - Sassy Go Go (2015)Bản Đẹp12/12