Jin Goo

Bất Khả Xâm Phạm - Untouchable (2017)Bản Đẹp10/20
Tình Yêu Quyền Thế - Night Light (2016)Bản Đẹp20/20