Jang Hyun Sung

Một Đấu Một - Man To Man (2017)Bản Đẹp16/16
3 Ngày - Three Days (2014)Bản Đẹp16/16
16 tập2014
Ngày Tận Thế - The End of the World (2014)Bản Đẹp12/12
Ngụy Tình Hồ Ly - The Revolt Of Gumiho (2010)Bản Đẹp16/16
Gái Già Kéo Vali - Woman With A Suitcase (2016)Bản Đẹp16/16
Tranh Giành Quyền Lực  - Assembly (2015)Bản Đẹp20/20