Im Se-mi

Đã Đến Lúc - About Time (2018)Bản ĐẹpTrailer
Hai Cảnh Sát - Two Cops (2017)Bản Đẹp22/32
Quý Cô Hoàn Hảo - Perfect Wife (2017)Bản Đẹp20/20
Ông Hoàng Shopping - Shopping King Louis (2016)Bản Đẹp16/16
Chung Một Mái Nhà - Love On A Rooftop (2015)Bản Đẹp101/101