Charebelle Lanlalin

Dòng Đời Nghiệt Ngã - Pan Rai Phai Ruk (2013)Bản Đẹp22/22
Đoạt Tình  - Seu Rissaya (2016)Bản Đẹp60/60