Jo Nam Kook

Bất Khả Xâm Phạm - Untouchable (2017)Bản Đẹp10/20
Trận Đấu Cuối  - Last (2015)Bản Đẹp16/16
Tinh Yêu Diệu Kỳ - Fantastic (2016)Bản Đẹp16/16