Phim lẻ

Dị nhân - X-Men (2000)Bản Đẹp
104 phút2000
Thần sấm - Thor (2011)Bản Đẹp
115 phút2011
Người Khổng Lồ Xanh - Hulk (2003)Bản Đẹp
Quái nhân - Deadpool (2016)Bản Đẹp
108 phút2016
Người Nhện 3 - Spider-Man 3 (2007)Bản Đẹp
Người Nhện 2 - Spider-Man 2 (2004)Bản Đẹp
Người Nhện - Spider-Man (2002)Bản Đẹp
Phi Vụ Thế Kỷ - Now You See Me (2013)Bản Đẹp