Phim Chiếu Rạp - Năm 2014

Héc Quyn Bản Đẹp Héc Quyn Hercules
Người Băng Bản Đẹp Người Băng Iceman
Người Hobbit 3: Đại chiến 5 cánh quân Bản Đẹp Người Hobbit 3: Đại chiến 5 cánh quân The Hobbit: The Battle Of Five Armies
Robot đại chiến 4: Kỷ nguyên huỷ diệt Bản Đẹp Robot đại chiến 4: Kỷ nguyên huỷ diệt Transformers 4: Age of Extinction
Kế Hoạch Bí Ẩn Bản Đẹp Kế Hoạch Bí Ẩn Kung Fu Jungle
Biệt Đội Big Hero 6 Bản Đẹp Biệt Đội Big Hero 6 Big Hero 6
Dị nhân 6: Ngày cũ của tương lai Bản Đẹp Dị nhân 6: Ngày cũ của tương lai X-Men: Days of Future Past
Captain America 2: Chiến Binh Mùa Đông Bản Đẹp Captain America 2: Chiến Binh Mùa Đông Captain America 2: The Winter Soldier
Phi Vụ Hạt Dẻ Bản Đẹp Phi Vụ Hạt Dẻ The Nut Job